Maredudd ab Iestyn RIBA

Pensaer :: Architect

Proffil

Practis arobryn, wedi ei chofrestru gyda chynllun Practis Siartredig yr RIBA – mae ganddom enw da am ddylunio adeiladau crefftus gyda ffurfiau syml sydd yn ymateb i ysbryd y lle. Mae pob cynllun yn unigryw – nid oes ganddom arddull penodol. Athroniaeth y practis ydi un o barch tuag at yr amgylchedd naturiol ac adeiladol a chred bod angen i adeiladau newydd gyfrannu at eu lleolaid drwy fod yn gyfoes, yn gynaliadwy ac yn gyfranogol.

Mae ein dylunio yn ceisio datblygu penasaerniaeth o arddull brodorol modern sydd yn ymateb iʼr her o weithio o fewn diwilliant a thirwedd Cymru gyfoes – adeiladau sydd yn ddi-amser ac wedi eu gwreiddio yn eu bro.

Rydym wedi cynllunio ystod eang o adeiladau ac wedi gweithio gyda chleientau preifat, cyrff cyhoeddus a chwmniau masnachol. Wedi cynllunio adeiladau ar gyfer ardaloedd cadwraeth, ardaloedd o harddwch naturiol, a pharciau cenedlaethol. Mae gweithio gyda adeiladau rhestredig yn arbenigedd ac rydym yn falch ein bod wedi derbyn achrediad Pensaer Cadwraeth gan yr RIBA.

Sefydlwyd y practis ym mis Mehefin 1994 ac rydym erbyn hyn wedi ennill ein plwyf yn gweithio ar nifer helaeth o brosiectau drwy Gymru a thu hwnt. Wedi ennill sawl gwobr am ddylunio prosiectau gwahanol o dai preifat i addasu cyn-adeiladau amaethyddol i gynllunio Tŷ ar Gyfer y Dyfodol mewn cystadleuaeth drefnwyd gan y BBC ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys tai oʼr newydd, addasu adeiladau rhestredig, adnoddau cymunedol ac ymestyn ac addasu aneddau preifat.


Mae croeso i chi gysylltu i drafod eich prosiect – maeʼr cyfarfod cychwynol am ddim.