Maredudd ab Iestyn RIBA

Pensaer :: Architect

Gwasanaethau

Fel Practis Siartredig RIBA rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynnol a phersonol iʼn holl gleientau ac yn hapus i ymroddi i weithio ar brosiectau oʼr dechrau iʼr diwedd.

Cynigir y gwasanaethau canlynol:

adroddiadau posibilrwydd
cynllunio adeiladau oʼr newydd
ymestyn, addasu ac adfer adeiladau presennol
cadwraeth adeiladu a gweithio gyda adeiladau rhestredig
ceisiadau cynllunio
paratoi cynlluniau technegol ar gyfer adeiladu
gweinyddu cytundebau adeiladu


Maeʼr gwasanaeth wedi ei rannuʼn dri:

Rhan Gwaith A i D

Paratoi brîff, arolwg mesuriedig, braslunio cysyniad a pharatoi cynlluniau cychwynol. Cwblhau dyluniad terfynol a chyflwyno cais am ganiatad cynllunio.

Rhan Gwaith E a F

Datblyguʼr dyluniad a pharatoi cynlluniau manwl a thechnegol. Cyflwyno cais am gymeradwyaeth rheolaeth adeiladu.

Rhan Gwaith G i L

Cyfnod adeiladu – paratoi rhestrau gwaith a disgrifiadau manwl, gwahodd tendrau a pharatoi cytundeb adeiladu. Gweinydduʼr cytundeb tan ddiwedd y gwaith.


Mae croeso i chi gysylltu i drafod eich prosiect – maeʼr cyfarfod cychwynol am ddim.